25/12/2017

Hoa nổi Đón Xuân

Tranh được làm hoàn toàn thủ công, chất liệu 100% là đá quý thiên nhiên. Không những là một tác phẩm nghệ thuật mà còn tốt cho sức khỏe con người.


Mai Thể thạch anh hồng kích thước từ 60x90cm trở lên.
Giá từ 5.000.000 VNĐ 


Đào thế cánh ghép bằng đá hạt Ruby, kích thước 50x70cm trở lên.
Giá từ 5.500.000 VNĐ


Đào thế cánh ghép bằng đá hạt Ruby, kích thước 50x100cm trở lên.
Giá từ 7.000.000 VNĐ


Mai Thế thạch anh hồng cắt mài cạnh, kích thước từ 60x90cm trở lên.
Giá từ 5.500.000 VNĐ 


Mai Thể ghép mảnh opal, kích thước từ 50x100cm trở lên.
Giá từ 6.500.000 VNĐ 


Mai Thể ghép mảnh opal, kích thước từ 50x100cm trở lên.
Giá từ 6.000.000 VNĐ 


Mai Thể ghép mảnh opal, kích thước từ 50x70cm trở lên.
Giá từ 4.000.000 VNĐ